Projecte Esportiu

El projecte esportiu de l’AE SEDIS Bàsquet té com a objectiu la formació dels esportistes en la pràctica de l’esport del bàsquet i en la competició per equips, participant en les diferents competicions organitzades per les federacions de bàsquet.

Pretén, no únicament aconseguir triomfs i fer millorar els nostres equips en els aspectes més tècnics, sinó formar i reforçar els valors del treball en equip, la disciplina, la companyonia, la humilitat, el respecte, la solidaritat, l’esforç, la superació, el compromís i tots aquells que puguin enriquir als esportistes en la formació com a persones.

És imprescindible aplicar aquest valors en un seguit de situacions:

– En els entrenaments, amb l’entrenador i amb els companys
– En els partits, respectant l’equip rival, el públic i l’àrbitre
– En la cura de l’entorn, pavelló, vestidors… tant del propi com la dels competidors
– En la recerca del seu màxim rendiment esportiu, tant individual com col·lectiu, entès com el procés de millora diària per arribar a donar el màxim de cadascun.

I quina millor forma de fer-ho que fent que la junta directiva, coordinadors i entrenadors treballin en aquesta direcció, i que els/les esportistes i les famílies ho coneguin i col·laborin en fomentar-los, així treballarem conjuntament en la formació esportiva del col·lectiu tot assolin un model a seguir.

Més de 250 jugadors formen les plantilles del SEDIS Bàsquet, la confiança que dipositen en el club fa que sigui necessari tenir una estructura organitzativa compromesa per a un funcionament correcte del club.

Per això disposem de 3 coordinadors esportius a la base, un director de l’escola i 2 coordinadors pels sèniors, que s’encarreguen de fer el seguiment, dissenyar i planificar les temporades de cada equip, centralitzar l’atenció als pares i mares del club per a respondre i solucionar tots els dubtes, les aportacions i les queixes que puguin sorgir al llarg de la temporada, entre d’altres.

Tanmateix, seran els responsables de que cada entrenador segueixi les premisses marcades per aconseguir ésser un símbol de respecte i admiració pels seus jugadors.

Una de les característiques principals dels nostres entrenadors és que entenguin l’esport com una eina formativa i social, que prevalgui la formació i la recreació a la competició i que siguin capaços d’oferir a tots els jugadors les mateixes possibilitats de formar-se íntegrament.

El principal objectiu de l’AE SEDIS Bàsquet és que, tothom qui ho vulgui, tingui la possibilitat d’entrenar en un club amb més de 50 anys d’història i que se senti orgullós de lluir els nostres colors.

Comissió Esportiva

Integrants: Coordinadors de les seccions del club

Responsables esportius: Pep Ribes i Arnau Alberich

Temes clau: Entrenadors equips, horaris entrenament, reunions pares, delegats equip, reglament intern esportiu

Seccions

ESCOLA FEMENÍ MASCULÍ AIRAM SÈNIORS CADÍ LA SEU
Annabel Aurora Jordi Acero David Vallvé Pep Mora Héctor Beni Pep Ribes i Aleix Alberich